Androgenetik Alopesi Belirtileri ve Tedavisi

Paylaş:

Androgenetik alopesi, sert saç tellerinin belirsizleşmesi ve incelmesi ile karakterize edilen genetik olarak belirlenmiş bir hastalıktır. Erkekleri ve kadınları etkileyen çok yaygın bir sorundur.

Belirti ve Bulgular

Androgenetik alopesi belirtileri şunlardır:

  • Kademeli incelme başlangıcı
  • Saç dökülmesi artışı
  • Büyük, kalın, pigmentli ve sert saç tellerinin, daha ince, daha kısa, belirsiz hale gelmesi ve nihayetinde kısa, incecik, pigmentsiz saç teline dönüşmesi.
  • Sonuç olarak belirli bir alanda kellik oluşabilir ve bu alan hastadan hastaya değişir.
  • Sıklıkla diffüz alopesi ile karıştırılabilir.

Erkeklerde Androgenetik Alopesi

Erkeklerde, genellikle sorunun başlangıcında ön saç çizgisi yavaşça belirsizleşmeye başlar. Ayrıca, şakaklarda kademeli incelme ile devam eder ve saç çizgisinin ön kısmı, bu kez yeniden şekillendirilmiş olur.

Kadınlarda Androgenetik Alopesi

Kadınlarda genellikle tepe bölgesinde yoğunlaşır. Bu durumda, net bir kellikten ziyade, saç kademeli bir şekilde incelir. Saçın tepe ve ön bölümünde belirgindir. Ön saç çizgisi korunur. Şakaklarda ise hafifçe açıklık görülür, ancak erkeklerde olduğundan daha azdır.

Hastalığa Genel Bakış

Androgenetik alopesi, hem erkek hem de kadınları etkileyen oldukça yaygın bir hastalıktır. Androgenetik alopesi oranının erkeklerde kadınlara göre daha yüksek olduğu düşünülmektedir, ancak bazı kanıtlar oranlardaki belirgin farklılıkların erkeklerde ve kadınlarda farklı ekspresyonların bir yansıması olabileceğini düşündürmektedir.

  • Sıklık: Androgenetik alopesi, erkeklerin kabaca % 50’sini ve genellikle de 40 yaşından büyük kadınları etkileyen oldukça yaygın bir hastalıktır. Premenopozal kadınların yaklaşık % 13’ünün androgenetik alopesi ile ilgili semptomları olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte, menopoz sonrası kadınlarda androgenetik alopesinin görülme sıklığı artar ve 65 yaşından büyük kadınların % 75’ini etkileyebilir.

Çin’deki 6 şehirde toplum temelli androgenetik alopesi çalışması, hem Çinli erkeklerde hem de kadınlarda androgenetik alopesi prevalansının beyazlarda görülenden daha düşük olduğunu, ancak Koreliler arasındaki insidansa benzer olduğunu göstermiştir.

  • Kıyaslama: Androgenetik alopesinin insidansı ve şiddeti beyaz tenli erkeklerde çok yüksektir. Asyalılar ve Afrikalı Amerikalılarda yüksek, Yerli Amerikalılar ve Eskimolarda ise çok düşüktür.
  • Yaş: Androgenetik alopesisi olan hemen hemen tüm hastalarda sorun 40 yaşından önce başlamış olmakla birlikte, bir çok hasta (hem erkek hem de kadın) 30 yaşına kadar bozukluğun kanıtlarını gösterir.

Nedenleri Nelerdir?

Androgenetik alopesi, genetik olarak belirlenmiş bir durumdur. 2008 yılında, genetik olarak 95 aile ile çalışılmış ve X kromozomunda 3q26 bölgesi androgenetik alopesi için en güçlü kanıt olan bölge olmuştur. Ayrıca androgenetik alopesi ve 20p kromozom ile androjen reseptör geni arasında bir ilişki rapor edilmiştir.

Androjenetik alopesi, kalıtsal bir bozukluk olarak kabul edilmesine rağmen, poligenik kalıtım da olabilir.  Androgenetik alopesi olan kişilerin saç telleri yoğun olan bölgelerinden alınan foliküllerin, bağışıklık yetersizliği olan farelere implante edildiğinde sert saç teli üretebildikleri kaydedilmiştir. Bu, sistemik veya dış faktörlerin androgenetik alopeside rol oynayabileceğini düşündürmektedir. İlginç bir şekilde, tam androjen duyarsızlığı olan bir kadın hastada androgenetik alopesi bildirilmiştir. Bu, doğrudan androjen eylemi dışındaki faktörlerin de androgenetik saç kaybına katkıda bulunduğunu düşündürmektedir.

Cerrahi Bakım

Androgenetik alopesi’nin cerrahi tedavisi geçtiğimiz yıllarda başarıyla gerçekleştirilmiştir. Kozmetik sonuçlar genellikle tatmin edici olmakla birlikte, etkili olması için yeterli sayıda saç folikülü ile kel alanın üzerini kaplamak gerekir. Mikrogreft ile saç ekimi, eski saç transplantasyon yönteminden daha doğal bir görünüm sağlar. 2009 yılında yapılan cerrahi prosedürlerin gözden geçirilmesi, hem hastalar hem de doktorların çağdaş saç ekimi sonuçlarından memnun olduklarını belirtmiştir.

Hastalığın Yönetimi

Aşağıdaki ilaçlar FDA tarafından androgenetik alopesi tedavisi için onaylanmıştır:

• Minoksidil: Androjenden bağımsız saç büyüme stimülatörü

• Finasteride: 5-Alfa redüktaz tip 2 inhibitörü

Androgenetik alopesi için cerrahi tedavinin kozmetik sonuçları çoğu zaman tatmin edicidir. Mikrogreft yöntemiyle saç ekimi, eski saç transplantasyon tekniğinden daha doğal bir görünüm sağlar.

İlaçla Bakım

Minoxidil

Hareket yöntemi esas olarak bilinmemekle birlikte, anagen fazının süresini uzattığı ve folikül için kan akışını artırabildiği görülmektedir. Yeniden uzama, tepe noktasında, ön alanlardan daha belirgindir ve en az 4 ay boyunca kullanılması gerekir. Tedavinin kesilmesi tedavi öncesindeki şikayetlere hızlı bir geri dönüş sağladığından, ilaca süresiz olarak devam etmek gereklidir. Genel olarak, erkekler topikal olarak uygulanan Minoxidil’e kadınlardan daha iyi yanıt verirler.

Finasteride

Finasteride oral olarak verilir ve 5-alfa redüktaz tip 2 inhibitörüdür. Bu bir antiandrojen değildir. İlaç sadece erkeklerde kullanılabilir. Finasteride ile tedavi edilen erkeklerde androjenik alopesinin ilerlemesi azalır ve birçok hastada yeniden büyümeyi uyarır.

İlacın ön bölgede yeniden uzamayı artırdığı gösterilmiştir. Finasteride süresiz olarak kullanılmalıdır çünkü devam edilmezse sorun yeniden başlar.

Prp, mezoterapi tedavileri

AGA tablosu kronik bir durum olduğu için  prp ve mezoterapi tedavilerinin de  kronik süreçte uygulanması gerekir. Önce sık aralıklar ile yapılır, arkasından dökülmeler azaldıkça enjeksiyonların arası açılır. Tedaviye mikroiğneleme tedavisinin eklenmesi ile sonuçlar daha başarılı olur

Saç ekimi:

Hastalara saç ekimi uygulansa bile ekim yapılmayan alanlarda dökülmeler devam  edeceğinden,  gerekirse ekim ile birlikte yukarıda belirtilen tedaviler birlikte kullanılabilir

Paylaş:
Siz Yorumlayın Doktorumuz Cevaplasın
Benzer Yazılar