Çok Yaşa TV8 – Dermatolog Dr. Ahu Çiler Çıkım

Fokus Ultrason – Uzm. Dr. Ahu Çiler Çıkım

TV8.5 Sağlık Zamanı – Dermatolog Dr. Ahu Çiler Çıkım

TGRT Haber – Dermatolog Dr. Ahu Çiler Çıkım

TV8 – Ahu ÇİLER ÇIKIM / 14.04.2018